Gitaarspelen 1

Gitaarspelen 1
jonmeyerjon.com

Tonen.

Tonen (noten) geven de melodie aan.

Tonen maken een toonladder.

A – B -  C -  D -  E - F - G - A

 

Een chromatische toonladder heeft hele en ½ tonen;

# = een kruis (is), ½ toon omhoog;

A - A# - B – C - C# - D - D# - E – F - F# - G - G# - A.

Je ziet, dat er tussen de B en C en de E  en F altijd al een ½ toon zit.

Je spreekt uit:

A – Ais – B – C – Cis – D – Dis – E – F – Fis – G – Gis- A

 

Een teken voor een ½ toon omlaag zit niet echt in word.

= een mol (es), ½ toon omlaag. In word kun je de b gebruiken (of de >).

Ik draai de toonladder om en voeg verlaagde noten toe.

A – Ab – G – Gb – F – E – Eb – D – Db – C – B – Bb – A

Uitgesproken:

A – As – G – Ges – F – E – Es – D – Des – C – Bes – A

 

In de gitaarwereld worden in de omgaan meestal gesproken van:

A – Bes – B – C – Cis – D – Dis – E – F – Fis – G – As

 

De diatonische toonladder.

De afstand tussen de tonen.

Op de gitaar: een hele toon = 2 vakjes, een ½ toon = 1 vakje.

| 1 | 1| ½| 1| 1| 1|1|½|

 

Speel je dit op de onderste dunne snaar, krijg je een toonladder in E.

De onderste snaar is een E-snaar: 1 ste snaar.

E – Fis – Gis – A – B – Cis – Dis – E

Om een E-toonladder te maken, heb je kruizen en mollen nodig.

 

Speel dit op alle snaren.

De 2 de snaar; de B-snaar.

De 3 de snaar; de G-snaar.

De 4 de snaar; de D-snaar.

De 5 de snaar; de A-snaar.

De 6 de snaar; de E-snaar.

Schrijf de noten op.

 

De toonladder in C bevat geen mollen en kruizen.

C – D – E – F – G – B – C (de E en F zijn al ½ tonen).

 

Tonen, namen en akkoorden

1

2

3

4

5

6

7

8

E

Fis

Gis

A

B

Cis

Dis

E

priem

secunde

Terts

kwart

kwint

sext

septiem

octaaf

grondtoon

 

 

 

dominant

 

zeven

 

 

Een akkoord bestaat uit 3 tonen of meer.

Een majeurakkoord = 1 + 3 + 5

Het E-akkoord = E + Gis (As) + B

 

De toonsoort van een melodie wordt aangegeven met de grondtoon.

Om een melodie te begeleiden heb je meestal meerdere akkoorden nodig.

De akkoorden worden achter elkaar gespeeld; de akkoordenprogressie.

 

Bluesmuziek gebruikt o.a. de volgende progressie:

| 1|

| 4| 1|

| 5| 4| 1|

Van akkoord 1 overgaan (in het Engels change) naar 4, terug naar 1. Overgaan naar 5 en 4 en weer terug naar 1.

Wanneer je van akkoord verandert, is gevoel en luisteren naar de muziek.

Voor een blues in E heb je een akkoord in de 4 de trap nodig. Dat is een A.

En één in de 5 de trap, dat is een B (in dit geval neem ik de vaak gebruikte B7).

 

Bluesprogressie in E.

Tussen de coupletten wordt vaak een tussenstuk gespeeld; de Turn Around (TA).

In het onderstaande voorbeeld wordt daarvoor de B7 gebruikt. Ook heeft een muziekstuk een pauze (daar waar de muziek even stopt). In het Engels een Break. Klik onderstaande link voor:

I feel so good (Big Bill Broonzy, GBB)

 

Xtra

Site met akkoorden; gitaartabs