Gitaarspelen 5

Gitaarspelen 5
jonmeyerjon.com

 

logotransparant

 

Het vinden van de namen van de noten op de toets

 

Met een methode, die de namen van de akkoorden verbindt met enkele noten, kun je namen vinden.

De namen van de noten op de e-snaar zijn bekend.

Volg de e-snaar vanaf de 0-fret naar de 12de fret. Dan krijg je in stapjes (de frets met stippen) de volgende noten:

E – F – G – A – B – C# - E
 

De hoge e-snaar is hetzelfde, die geven dezelfde namen.

EBij barré akkoorden met de E-greep bepaalt de e-snaar (waarop de grondtoon ligt) de naam van het akkoord. Een barré is een akkoord, waarbij de platte wijsvinger alle snaren afklemt. Dit akkoord schuif je op over de hals. De e-greep schuif je op die manier over de hals. Je vingerzetting verandert, omdat je wijsvinger nu een barré maakt.

 

 

 

 

In het barré akkoord bevindt zich op de d-snaar ook de grondtoon.
In de afbeelding is de losse e-snaar een E en de noot, hier onder de ringvinger, op de d-snaar is een E (in de afb. no 3).
In een barré verandert de vingerzetting en pak je deze noot je pink.
Zo leid je voor de noten op de d-snaar de namen af van de e-snaar.


Je kunt nu de helft benoemen.

 

  

Een ander akkoord, dat veel gebruikt wordt is het septiem akkoord.
Vanaf de 0-fret de B7. Bij een septiem wordt de e-snaar afgedempt.

De grondtoon en naamgever van het akkoord ligt op de a-snaar. Deze greep schuif je op over de hals; merk op dat de losse b-snaar wordt meegespeeld. Bij het opschuiven wordt de noot met de wijsvinger ingedrukt.

De stippen volgend krijg je: C – D – E – F# - A – C. Op de wijze vind je de noten op de a-snaar.

In het septiem akkoord ligt de grondtoon op de a-snaar en de b-snaar. De noot onder je wijsvinger is dezelfde als de noot je ringvinger.

 

A

Nu nog de noten op de g-snaar.
Het A-akkoord
wordt ook als een barré opgeschoven over de hals. De wijsvinger klemt alle snaren. De ringvinger leg je plat over de d-, g- en b-snaren, leg daarbij je middelvinger op de ringvinger om hem extra steun te geven.

Vanaf de 0-fret. De grondtoon ligt op de a-snaar; hier een losse snaar en op de g-snaar. Hier de noot onder de wijsvinger. Bij het opschuiven worden de noten op de d-, g- en b-snaar gespeeld met de ringervinger.

De stippen volgend: bB – C – D – E – G – bB


 
Gitaarcodex

Robert Leh heeft een gitaarcodex gemaakt met een Java applet. Je leest naast de noten van de snaren, alle noten van de toonladders af.

Een goede oefening is om een noot in gedachten te benoemen en daarna met de muis aan te wijzen. De naam verschijnt dan in beeld.

Gitaarcodex.

 

Het D-akkoord

Het d-akkoord (als drieklank) kan ook worden opgeschoven. De naam van het akkoord kan worden afgeleid van het voorliggend septiem akkoord.